手続き申込

  1. 手続き選択をする

  2. メールアドレスの確認

  3. 内容入力する

  4. 申し込みをする

手続き説明

  • 入力エラーです。申込期間ではありません。

手続き名
子ども医療費助成の高校生世代医療費拡大に伴う申請書(tagalog)
説明
Mula sa medikal na pagsusuri para sa Enero 2024, ang pagbabayad ng sarili sa mga gastusin sa medikal tulad ng pagpapa-ospital at pagpapagamot ay hanggang sa katapusan ng taon kapag ang bata ay umabot sa 18 taong gulang.
Sa mga ipinanganak sa pagitan ng Abril 2, 2005 hanggang Abril 1, 2008, kung nakumpleto ang pamamaraan ng aplikasyon bago ang deadline, ipapadala sa kanila sa huling bahagi ng Disyembre ang Beneficiary Certificate.

【Mga bagay na dapat kumpirmahin】
●Dapat na ihanda:
Health Insurance Card ng bata.
Mga dokumento na nagpapatunay ng pagkakakilanlan ng aplikante(Driver’s License Card, Residence Card, Health Insurance Card, My number Card, atbp.)

●Target na tao:
1.Mga batang ipinanganak sa pagitan ng Abril 2, 2005 hanggang Abril 1, 2008
2.Mga naka-address sa Toyohashi City
3.Mga may Health Insurance
4.Hindi karapat-dapat para sa iba pang mga subsidy sa gastos sa medikal(Ang welfare medical care para sa mga taong may kapansanan, medical care para sa mga single-parent, welfare household, batang nasa Children’s Welfare Center ay hindi kasama)

●Aplikante:
Dapat na ang bata ay nakatira sa parehong address ng magulang
※Sa kaso ng sambahayan na anak lamang, ang aplikante ay dapat ang bata mismo.

●Deadline ng aplikasyon:
Sa prinsipyo,hanggang Oktubre 22, 2023(linggo)

●At iba pa:
・Mangyaring mag-apply nang isang beses sa bawat bata.
・Kung nag-apply ka ng maraming beses nang hindi sinasadya, bilang pangkalahatang tuntunin, tatanggapin namin ang unang aplikasyon.
・Pakitandaan na maaaring hilingin sa iyo na magsumite ng mga karagdagang dokumento sa panahon ng proseso ng pagsusuri.
・Pakitandaan na maaaring mag-iba ang ilang display depende sa computer o smartphone na iyong ginagamit.

●Para sa mga nahihirapan mag-apply sa electronic system:
Mangyaring makipag-ugnayan sa Childcare Support Division(0532-51-2335)
受付時期
2023年10月4日8時30分 ~ 2023年12月31日17時00分
問い合わせ先
豊橋市子育て支援課 こども給付グループ
電話番号
0532-51-2335
FAX番号
メールアドレス